Poza ciałem fizycznym

POZA CIAŁEM FIZY­CZNYM. Prze­budze­nie
Rafał Nier­adzik
Wydawnictwo BLACK UNI­CORN, Jastrzębie-​Zdrój 2016

Bardzo ciekawa książka, której autor, zain­spirowany doświad­czeni­ami Roberta Monroe’go oraz Bruce’a Moena opisuje swoje przeży­cia w stanie OOBE. O pro­ce­sie przy­pom­i­na­nia, poz­nawa­niu niefizy­cznego świata, odkry­wa­niu Wyższej Świado­mości i odzyski­wa­niu zagu­bionych, a także wery­fikacji włas­nych przeżyć.

Sam Rafał Nier­adzik zwierza się, że do pod­ję­cia wspom­ni­anych wędrówek i napisa­nia na ich temat książki skłonił go kon­takt z tym, co nazy­wamy Wyższą Jaźnią, Nad-​Świadomością, Wyższym Ja, Ja-​TAM, Dyskiem. Równie porusza­jące — przy­na­jm­niej dla nas — są jego środowiskowe relacje z dzieciństwa oraz młodości, które pch­nęły autora na drogę takich właśnie poszuki­wań. Bardzo inspiru­jąca lektura!

Recen­zja: Niez­nany Świat 04/​2017

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.