Skrzywdzona Viktoria prosi o pomoc

Czas młodości powinien być beztroski, pełen zabawy, wygłupów i pełnego brzuszka. Vik­to­ria nie miała tyle szczęś­cia. Ostatni rok życia był dla niej bardzo trudny.


Przys­tań Ocalenie

Tak naprawdę nie wiadomo jak bardzo trudny… Trafiła do dużego schro­niska. Tam było jej ciężko, brak tyl­nych łap jest sporym prob­le­mem dla akty­wnego, młodego psa, ale miała dach nad głową i pełną miskę.

Pewnego dnia i wydawało się, że los się do niej uśmiech­nął. Została adop­towana, miała mieć dom już na zawsze, wresz­cie miały być zabawki, pełny brzuszek i miłość… Jakie było zdzi­wie­nie wolon­tar­iuszy, kiedy po kilku miesią­cach, na stronie innego schro­niska zobaczyli Wik­torię. Jak to się stało, że trafiła do innego schro­niska, nie wiadomo. Nie wiadomo, co przeżyła…wiadomo jedynie, że po raz kole­jny została skrzywdzona…

Ile psie ser­duszko może znieść porażek? Ile bólu jest w stanie udźwignąć?

Vik­to­ria jest niepełnosprawnym psem. Tak jak nasza Masza, nie ma tyl­nych łapek. Zostal­iśmy poproszeni o pomoc dla Vik­torii i nie potrafil­iśmy odmówić. Mamy nadzieję, że Maszka zamieszka z Vik­torią, że dwie niepełnosprawne dziew­czyny zaprzy­jaźnią się. Masza bardzo tęskni za Sonią, która odeszła kilka dni temu, a Viki bardzo potrze­buje przy­jaźni. To cud­owna psina. Niepełnosprawna, skrzy­wd­zona, ale bardzo pozy­ty­wnie nastaw­iona do ludzi i świata. Bardzo delikatna, spragniona pieszc­zot i uwagi. Chce być cią­gle głaskana i przytulana.

Viki nie ma nic swo­jego, potrze­buje też kilku rzeczy. Bardzo Państwa prosimy o pomoc. Potrze­buje mokrej karmy, mat­er­aca. Pod­kładów higien­icznych, mokrych chus­teczek. Bardzo ucieszy się również z gryza­ków i zabawek piszczących.

Inne możli­wości pomocy bezpośredniej…

Komitet Pomocy dla Zwierząt
ul. Bałuck­iego 7/​37
43100 Tychy
Konto : 91 1050 1399 1000 0022 0998 2426
z dopiskiem ” Dla Viktorii”

Dla przelewów zagranicznych:
Nr IBAN: PL 91 10501399 1000002209982426
Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW

link bezpośredni do płat­ności Pay­Pal dostępny na prawym pasku z menu naszej strony​www​.przys​tanocale​nie​.pl lub wskazu­jąc adres email odbiorcy Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Dzięku­jemy za każdą pomoc, za każdy grosik

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.