Apel o pomoc dla kotów Jerzego Gila

Znany naszym Czytel­nikom artysta prosi o pomoc dla swoich kotów. Sytu­acja jest wyjątkowa.


Jerzy GIL – znany Czytel­nikom NIEZ­NANEGO ŚWIATA ze swoich pięknych prac – portretów czworonogów, które prezen­towal­iśmy na łamach miesięcznika, a także kalen­darzach, jakie ukazały się nakła­dem naszego wydawnictwa – prosi o pomoc dla swoich kotów, zna­j­du­ją­cych się już poza Zakła­dem Karnym, w którym prze­bywa. Groz­iło im schro­nisko, ale dzięki ludziom dobrej woli udało się jego podopiecznych umieś­cić w kilku miejs­cach. Pan Jerzy nadal stara się, jak może, troszczyć o swoje koty i dlat­ego zwraca się z prośbą o pomoc w spła­cie długów pow­stałych w wyniku ich leczenia.

Zbiera pieniądze na jedze­nie i lecze­nie koci­aków za pośred­nictwem Fun­dacji KOCI ZAKĄTEK

38 1240 6768 1111 0010 6579 9904

Koniecznie z dopiskiem: Koty Jerzego Gila

Szczegółowych infor­ma­cji udziela pani Agata z Fun­dacji Koci Zakątek kom. 606 331 837

Prace Jerzego Gila można nabyć na na face­bookowym bazarku pani Leny Biedak „Szaru­siowy bazarek”

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.