Niepokojący incydent w Ruwa

Niez­nany Świat 7/​2017

Prze­stroga z Kos­mosu?
16 wrześ­nia 1994 r. kilkudziesię­ciu uczniów szkoły pod­sta­wowej w Ruwa k. Harare stało się świad­kami lądowa­nia obiektu, z którego wyszła ubrana na czarno postać o wiel­kich oczach i długich włosach.

Czy­taj więcej…

Świadome sny i odbiór równoległy

Niez­nany Świat 6/​2017
Leszek Tadeusz Piliszewski

Od pewnego czasu świadome sny, z jakimi ekspery­men­tuję, diame­tral­nie się zmieniły. Pojaw­iła się nowa forma ich pro­jekcji. Może to lep­sza jakość usługi nowego operatora :) ?

Czy­taj więcej…

Rzeź zasad

Każdy ma swoją ścieżkę - Niez­nany Świat 6/​2017
Marek Rymuszko

Odsuwa­jąc na bok oso­biste sym­pa­tie i anty­patie poli­ty­czne, zapy­ta­jmy bez ogródek, czy jest w ogóle rzeczą moral­nie dopuszczalną, by człowiek pełniący funkcję min­is­tra środowiska był zapalonym myśli­wym i akty­wnym uczest­nikiem bru­tal­nych polowań.

Czy­taj więcej…

Aokigahara jest wszędzie

Niez­nany Świat 6/​2017

Las Samobójców w sztuce fil­mowej.
Artyści i wyrob­nicy X Muzy, Fab­ryki Snów, Hol­ly­woodu i off-​Hollywoodu fas­cynują się niezwykłoś­cią, odstępst­wem od reguły, Tajem­nicą. Nic więc dzi­wnego, że Aoki­ga­hara (Morze Drzew) — owiany złą sławą japoński las samobójców — stał się dla nich źródłem inspiracji.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.