Bruno Gröning – wykład w Bełchatowie (22.04.2017)

Nowa droga do zdrowia ciała i duszy.

Uzdrowieni relacjonują, jak stali się zdrowi. Spec­jal­iści przed­staw­iają udoku­men­towane medy­cznie uzdrowienia. Ref­er­enci przekazują wiedzę Bruno Gröninga tak, że każdy może doświad­czyć prawdy jego słów: „Nie ma chorób nieuleczalnych!”.

Serdecznie zapraszamy na wykład infor­ma­cyjny w Bełcha­towie (22.04.2017 r.) — który odbędzie się w ramach serii między­nar­o­dowych wykładów w ponad 100 kra­jach – „Uzdrowie­nie na drodze duchowej — medy­cznie udoku­men­towane” z udzi­ałem lekarza Janusza Kołodziejczyka.

Miejsce i ter­min:
Hotel Sport, 1-​go Maja 63
Sala Kon­fer­en­cyjna Nr. III (I piętro)
22 kwiet­nia 2017 godz. 15.00
Ref­er­ent: Janusz Kołodziejczyk, lekarz
Kon­takt: Tel. 502 656 304

Bezpłatny wstęp. Prosimy o dobrowolne datki.

Nadzwycza­jne uzdrowienia, jakie miały miejsce za sprawą Bruno Gröninga (19061959) otworzyły nową epokę uzdrowień na drodze duchowej.

Bruno Grön­ing pozostawił wiedzę o przyj­mowa­niu nat­u­ral­nej siły uzdraw­ia­jącej, która może pomóc każdemu człowiekowi w uzyska­niu trwałego zdrowia. Zarówno dziś jak i wów­czas, na całym świecie następują uzdrowienia z przewlekłych chorób, trwa­ją­cych dziesiątki lat, a także z uza­leżnienia od narko­tyków i innych substancji.

Dowodzi tego duża ilość relacji z uzdrowień, które są staran­nie sprawdzane przez lekarzy Medy­cznej Grupy Naukowej i doku­men­towane bada­ni­ami medy­cznymi, przeprowadzanymi przez nieza­leżnych lekarzy.

To mi się nie mieści w głowie! Bruno Grön­ing uzdrawia spar­al­iżowanych, niewidomych, niemych…
(Süd­deutsche Son­ntagspost, 1949)

Aby udostęp­nić wiedzę Bruno Gröninga ludziom na całym świecie, lekarze, psy­cholodzy i natur­oter­apeuci z Medy­cznej Grupy Naukowej dzielą się swoimi doświad­czeni­ami w ramach reg­u­larnych wykładów, prowad­zonych bezpłat­nie zarówno we włas­nym kraju jak i za granicą.

Także pod­czas filmów doku­men­tal­nych „Fenomen Bruno Gröninga” oraz „Fenomen uzdrowień” wydarzają się zadzi­wia­jące uzdrowienia. Filmy te trans­mi­towane są w niek­tórych mias­tach w Polsce i na świecie.

  1. Fenomen Bruno Gröninga.
    W 1949 roku jedno nazwisko wypeł­ni­ało nagłówki gazet: Bruno Grön­ing. Ukazy­wały się wyda­nia spec­jalne. Radio i kro­nika fil­mowa zdawały relacje. Nakrę­cono o nim film. Wszędzie, gdzie się pojaw­iał, ze wszys­t­kich stron napły­wały do niego setki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. O Gröningu stało się głośno w świecie.


  2. Fenomen uzdrowienia

    Uzdrowienia wydarzają się nadal. Dzięki niezwykłym uzdrowieniom, nazwisko Bruno Gröninga pojaw­iło się w lat­ach pięćdziesią­tych, w nagłówkach gazet na całym świecie. Gdy zmarł w 1959 r., wielu uważało, że to koniec tego fenomenu. Stało się wręcz prze­ci­wnie; ludzie na wszys­t­kich kon­ty­nen­tach wciąż uzyskują pomoc i uzdrowienia dzięki nauce Bruno Gröninga.


Ter­miny i miejsca pro­jekcji filmu:
www​.bruno​-groen​ing​-film​.org

Pole­cana literatura:

Tutaj jest prawda o i wokół Bruno Gröninga, Grete Häusler
Książka ta mówi o tym, kim był Bruno Grön­ing i kto go zwal­czał, na czym pole­gała jego dzi­ałal­ność i właśnie temu starano się przeszkodzić.

Ter­miny wykładów i inne infor­ma­cje:
www​.bruno​-groen​ing​.org

Kon­takt:
Koło Przy­jaciół Bruno Gröninga
Haidauer Straße 6
DE-​93107 Thal­mass­ing
Tel. +49 /​9453 /​99 86 26
E-​Mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.