Spotkanie z Igorem Witkowskim (VIDEO)

Wręcze­nie nagrody „” za 2016 rok oraz pro­mocja trzech nowych książek: dwóch z serii Instrukcje Prze­budzenia (VII i VIII): Otwar­cie trze­ciego oka i Niez­nane korze­nie religii na Ziemi oraz odręb­nej pozy­cji Anty­du­chowość: Prze­stroga na czas wiel­kich przemian.

Igor Witkowski - znany już dobrze naszym sym­pa­tykom były dzi­en­nikarz wojskowy i autor ponad 60 książek potrafi dotrzeć do ukry­tych infor­ma­cji oraz unikalnych mate­ri­ałów archi­wal­nych na całym świecie. Czytel­nicy Niez­nanego Świata pamię­tają zapewne jego Początek nowej ery, Chrys­tusa i UFO, Oś świata, Księgę dowodów czy Instrukcje prze­budzenia.

Po części ofic­jal­nej i spotka­niu z autorem nasz lau­reat będzie pod­pisy­wał swoje książki.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.