Dora Rosłońska (VIDEO)

Spotkanie z autorką książki: Prze­budze­nie Lisicy. Uświadomie­nie włas­nej kobiecości, dzięki Zwierzę­tom Mocy (08.08.2018, KGNŚ, Warszawa)

Podróż do siebie, do Kobi­ety w Tobie, to podróż przez las. Cza­sem jest słonecznie i wtedy czer­piesz całą sobą pię­kno istnienia.

Cza­sem zapada zmrok i mierzysz się z lękami w swoim umyśle. Gubisz ścieżkę i czu­jesz osamot­nie­nie. Ale w lesie są z Tobą istoty, które wspier­ają Cię w drodze. To przede wszys­tkim Przod­kowie i Przod­kinie. Dają wskazówki – odpowied­nie zioła, kamie­nie i słowa, które otwier­ają Cię na Twoją intu­icję. To przy­ja­ciele, którzy widzą w Tobie Światło, kiedy Ty go nie dostrze­gasz. To krąg kobiet i mężczyzn. W trud­nych momen­tach trzy­mają Cię za rękę i po prostu są z Tobą. Wypeł­niaj się ich Miłoś­cią i wiarą we własne możliwości.

Tak wzmoc­niona idziesz dalej. Zza drzew wychodzą Zwierzęta Mocy, które prowadzą Cię do poz­na­nia Siebie. Wychodzisz z nimi na łąkę z Drzewem Życia w jej cen­trum. Gdzieś obok szem­rze strumyk, w którym zawsze możesz się oczyś­cić i nakarmić życio­da­jną wodą. Prze­jrzyj się w nim i zna­jdź te odbi­cia, które chcesz z siebie zmazać. Zobacz krysz­tałki lodu, które chcesz wypłakać ze swoich oczu. Dotknij kory Drzewa i poczuj cud­owną, boską energię w sobie. Swój potenc­jał, kreaty­wność, miłość i pię­kno. Jesteś Kobi­etą pełną możli­wości i boskiej energii spraw­czej. O tym jest ta książka. To mapa, która poprowadzi Cię do Ciebie. Przy­pom­nij sobie kim jesteś.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.