Anna Budzowska (VIDEO)

Droga do siebie — o wol­ności i miłości w przekazach Adamusa Saint Ger­main” (10.10.2018, KGNŚ, Warszawa)

Wykład wyjaś­ni­a­jący fenomen społeczności Shaum­bra w Polsce i na świecie, oraz opowieści o sile przekazów wznie­sionych mis­trzów: Adamusa, Tobi­asza, Kuthu­miego, w książkach Wydawnictwa „Biały Wiatr”.

Anna Bud­zowska — kiedyś fil­mowiec, sce­narzys­tka, pis­arka, teraz kobi­eta, która odpuszcza wszys­tkie swoje przy­brane tożsamościi i przyzwala na bycie po prostu Sobą. Współza­łoży­cielka bloga o roz­woju świado­mości — the​mas​ter​slife​.com. Uwiel­bia proste kreacje, głośny śmiech, las, dobre jedze­nie, piękną muzykę, dalekie podróże i wino. Nazywa siebie Shaumbra.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.