Nieznany Świat 8/2018 (332)

W NUMERZE M.IN.:

  • Rzeczy­wis­tość to iluzja — nasz wywiad z Davi­dem Icke’m
  • Zjawiska para­nor­malne ist­nieją! — przyz­naje uczony
  • Hor­mon roman­tyzmu — przyszłość medycyny
  • Elek­tros­mog a zdrowie
  • Dar wyczuwa­nia energii
  • Spotka­nia z pod­wod­nym UFO
  • Kos­miczne śmieci
  • … i wiele innych tematów

Dostępne również wydanie elek­tron­icznee.nieznanyswiat.pl

Przeglą­daj spis treści numeru 8/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.