Magia Pałacu Sapetów

Redakcja „Niez­nanego Świata” rekomen­duje orga­ni­za­torom wszelkiego rodzaju wcza­sów, kursów, kon­fer­encji i szkoleń związanych z tem­atyką Niez­nanego Świata, a także ama­torom pry­wat­nych eska­pad znakomity obiekt dla tego rodzaju pobytów, jakim jest Pałac Sapetów w Tucznie k. Gor­zowa Wielkopol­skiego wraz z otacza­ją­cym go zabytkowym 8-​hekatarowym parkiem. To prawdzi­wie mag­iczne miejsce, wręcz emanu­jące ezoteryką, a w połącze­niu z osobowoś­cią właś­ci­cieli obu pałaców (jako że są ich dwa) — Państwa Agaty i Michała Sapetów, którzy potrafili wykre­ować rodzinną, niezwykle pozy­ty­wną duchowo atmos­ferę — można mówić o jego wyjątkowym i niepow­tarzal­nym klimacie.

Wiemy, o czym mówimy, gdyż właśnie stamtąd wró­cil­iśmy i jesteśmy pod wraże­niem tego, co zobaczyliśmy. Fotorelację z Tuczna zamieścimy w jed­nym z kole­jnych numerów Niez­nanego Świata, nato­mi­ast już teraz syg­nal­izu­jemy, że z Pałacem Sapetów i jego gospo­darzami planu­jemy w przyszłości rozpocząć sys­tem­aty­czną, dłu­go­falową współpracę.
Redakcja Niez­nany Świat

www​.palac​sapetow​.pl, tel. kon­tak­towy: 509401-​501, e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

W Pałacu Sapetów w Tucznie koło Gor­zowa Wlkp. dzieje się naprawdę wiele ciekawego.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.