Przystań Ocalenie: Niewidoma Lenka

Otacza­jący świat Lenka poz­naje sercem. Świet­nie odczy­tuje emocje, intencje ludzi czy innych stworzeń. Cho­ciaż ciekawa świata i dość towarzyska, tych, którym ufa, wybiera staran­nie. Kiedy zaś komuś zaw­ierzy, obdarza go najpiękniejszym psim uśmiechem oraz mer­daniem ogonka.

Czy­taj więcej…

Spóźniony usmiech Soni

Wygląda na to, że ONA ma bardzo starą duszę. Kiedyś musi­ała być pięknym, wzbudza­ją­cym powszechny zach­wyt psem. Dziś jest wychud­zona, wys­traszona i przyg­nieciona życiowymi doświad­czeni­ami. A ponieważ liczy już osiem lat, niełatwo w takim wieku znaleźć dom. W kole­jce czekają prze­cież młodsi, ład­niejsi, bez zbęd­nego bagażu doświadczeń.

Czy­taj więcej…

Milczący świat Głuszka

Przys­tań Ocalenie

Głuszek żyje w świecie, którego ani zdrowy człowiek, ani zdrowy pies nie jest w stanie zrozu­mieć. W jego życiu nie ma dźwięków. Nie słyszy woła­nia, zbliża­ją­cych się kroków ani war­czenia. Nie wie, jak śpiewają ptaki, jaki odgłos wydaje wpada­jąca do miski karma. Nie zna też dźwięku otwier­anej lodówki, który tak bardzo lubią nasze przys­tan­iowe dziaduszki. Głuszek nic nie słyszy.

Czy­taj więcej…

Staruszek Antoś

Przys­tań Ocalenie

Jak co roku na groby musieliśmy jechać wiele kilo­metrów. W małej miejs­cowości w pobliżu cmen­tarza chci­ałyśmy chwilę ogrzać się i pójść na kawę. Nie dało się spoko­jnie. Po parkingu prosto przed siebie, bez rozglą­da­nia się na boki szedł zagu­biony czworonóg. Kiedy się do niego zbliżyłyśmy, okazało się, że to starszy pies, który praw­dopodob­nie nie widzi i nie słyszy. Samo­chody musi­ały go omi­jać, bo nie zwracał na nic uwagi. Tanecznym krok­iem, wysoko pod­nosząc łapy, szedł na wprost, zawraca­jąc jedynie, gdy wyczuwał na drodze jakąś przeszkodę.

Czy­taj więcej…

Dwie końskie matki proszą o życie!

Przys­tań Ocalenie

Zbliża się najbardziej wyjątkowy czas w roku – grudzień i święta. Przy­go­towa­nia do nich zawsze nas­tra­jają nas jakoś tak, że świat wydaje się lep­szy, piękniejszy.

Nasze zwierzęta proszą o paczki, a te płyną do nich z całej Pol­ski. Jak co roku otrzy­mu­jemy też wiele listów i tele­fonów, które mówią o smutku, nieszczęś­ciu, a często nawet tragedii związanej z tą mag­iczną porą.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.