Nowy Świat już istnieje - NŚ 08/2021

Nowy Świat już istnieje

Okres wiel­kich prze­mian dla ludz­ko­ści wią­że się z koniecz­no­ścią odrzu­ce­nia sta­rych wzor­ców, pro­gra­mów i zacho­wań. Pod­świa­do­me poszu­ki­wa­nie oświe­ce­nia ma pomóc…

KRONIKA AKASZY – NEWSY

Sny jako inna rzeczywistość - NŚ 08/2021

Sny jako inna rzeczywistość

Czy wszyst­ko może być nie­prze­bu­dzo­nym snem? W moim przy­pad­ku sny oka­za­ły się inspi­ra­cją do dru­gie­go życio­we­go star­tu, tak­że pod względem…

Podcasty NŚ - Dominik Nawa

Misja – Dominik Nawa

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia roz­mo­wy z Domi­ni­kiem Nawą z oka­zji jubi­le­uszu 20-lecia „Przy­sta­ni Oca­le­nie” w Ćwi­kli­cach pod Pszczyną.

Kosmiczna katastrofa w Köfels - NŚ 07/2021

Kosmiczna katastrofa w Köfels

Kil­ka tysię­cy lat temu sume­ryj­ski astro­nom zaob­ser­wo­wał pędzą­cą ku Zie­mi aste­ro­idę, któ­ra praw­do­po­dob­nie roz­trza­ska­ła się o górę w pobli­żu dzisiejszego…

Podcasty

Popularne

Witamy z powrotem!

Zaloguj się na swoje konto

Załóż nowe konto!

Wypełnij poniższe pola aby się zarejestrować

*Rejestrując się w naszej witrynie, akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności.

Zresetuj swoje hasło

Podaj email lub nazwę użytkownika aby zresetować hasło.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00