Komunikacja doskonała - NŚ 06/2022

Komunikacja doskonała

Coraz czę­ściej docho­dzi do syn­chro­nicz­no­ści, a szcze­gól­nie cie­ka­we bywa ich zesta­wie­nie. Ostat­nio doty­czą one m.in. kwe­stii komu­ni­ka­cji, czy­li poro­zu­mie­nia, dialogu.

Zdrowie

Targeci: terroryzm i tragizm - NŚ 05/2022

Targeci – terroryzm i tragizm

Ist­nie­ją ludzie, któ­rzy są prze­ko­na­ni, iż jakaś tajem­ni­cza siła bądź gru­pa osób tor­tu­ru­je ich za pośred­nic­twem bro­ni elek­tro­ma­gne­tycz­nej lub mikrofalowej,…

Podcasty

Popularne

Witamy z powrotem!

Zaloguj się na swoje konto

Załóż nowe konto!

Wypełnij poniższe pola aby się zarejestrować

*Rejestrując się w naszej witrynie, akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności.

Zresetuj swoje hasło

Podaj email lub nazwę użytkownika aby zresetować hasło.

Czy na pewno chcesz odblokować ten wpis?
Pozostało odblokowań : 0
Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00