0
0
0
s2sdefault

Per­tur­bacje w słonecznym kotle czyli: co dalej z dobrą zmi­aną?
dr Piotr Piotrowski
1/​2017

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

Z Igorem Witkowskim, wiz­jonerem i pis­arzem, badaczem początków ludzkości, prop­a­ga­torem idei kos­micznej współpracy, lau­re­atem Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2016 r. roz­mawia Jędrzej Fijałkowski.

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

Z Maciejem Kuczyńskim – badaczem, podróżnikiem, pis­arzem, lau­re­atem Nagrody Hon­orowej za 2015 roz­mawia Leszek Matela

Leszek Matela — Niez­nany Świat 12/​2016

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

Każdy ma swoją ścieżkę.
Marek Rymuszko — 7/​2016

Kody Natury czy świata kre­owanego przez ludzi?
Zdaję sobie sprawę, że ten tekst nie wszys­tkim się spodoba. Nic na to nie poradzę.

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

W NUMERZE:

 • Starożytni astronauci: nauczy­ciele z nieba
 • Zwierzęta: ofi­ary ludz­kich wojen i polityki
 • Przek­lęte przedmioty
 • Piramida w Cañete?
 • CE 6 z UFO: to może być niebezpieczne

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

W NUMERZE:

 • Poszuki­wa­nia bez końca
 • Lata 20162017 i następne w optyce wizjonerów
 • Miss­ing 411: najdzi­wniejsze zaginię­cia w USA
 • Duchowość wilków
 • W obronie medy­cyny alternatywnej

Czy­taj GRATIS (cały numer) w wer­sji elek­tron­icznej na e.nieznanyswiat.pl

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

W NUMERZE:

 • Gaja z mózgiem w oceanie
 • Dżuna: odchodząc nie odchodzimy
 • Relacja z podróży w stanie regresji LBL
 • Jasna i ciemna strona Księżyca
 • Inwazja UFO na Brazylię: kulisy Oper­acji Prato
Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

W NUMERZE:

 • Co dalej z ziem­skim klimatem?
 • Przepowied­nie z Argentyny
 • Powrót do „Zakazanej archeologii”
 • Ezoteryczny Bel­weder
 • Światło Auroville
Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

Ter­apia Wielowymi­arowa
Bar­bara Ravens­dale
autorka książki i włas­nej metody uzdraw­ia­nia.
(29.03.2017, Warszawa, KGNŚ ul. Kredy­towa 2)

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

Wręcze­nie nagrody „” za 2016 rok oraz pro­mocja trzech nowych książek: dwóch z serii Instrukcje Prze­budzenia (VII i VIII): Otwar­cie trze­ciego oka i Niez­nane korze­nie religii na Ziemi oraz odręb­nej pozy­cji Anty­du­chowość: Prze­stroga na czas wiel­kich przemian.

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

Tarot a Kabała
dr Jan W. Suliga
znawca Tarota i wróżbita
(22.02.2017, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

Szczęśliwe związki – brat­nie dusze.
Mar­i­anna Bartke uzdrowicielką, instruk­torką Theta Heal­ing®
(07.02.2017, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

Chwila to pod­niosła, więc jako osoba odpowiedzialna za prze­niesie­nie Niez­nanego Świata do równoległej rzeczy­wis­tości mam przy­jem­ność powiedzieć kilka słów o tym, jak go tam odnaleźć.

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

Nowa droga do zdrowia ciała i duszy.

Uzdrowieni relacjonują, jak stali się zdrowi. Spec­jal­iści przed­staw­iają udoku­men­towane medy­cznie uzdrowienia. Ref­er­enci przekazują wiedzę Bruno Gröninga tak, że każdy może doświad­czyć prawdy jego słów: „Nie ma chorób nieuleczalnych!”.

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

Niez­nany Świat 3/​2017

DKiedy setki lat temu medy­cyna wzbo­gaciła się o tech­nikę, odwró­ciła się od Natury i sposobów odzyski­wa­nia zdrowia, które stosowały poprzed­nie generacje.

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

Niez­nany Świat 3/​2017

Dwa uzu­peł­ni­a­jące się tek­sty, których kon­kluzje nie są, niestety, krzepiące. Wygląda na to, że wkroczyliśmy w bardzo niebez­pieczny czas (inna rzecz, że jako cywiliza­cja już od dawna siedz­imy na „beczce z prochem”).

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

BOGOWIE EDENU i POCHODZE­NIE BOGÓW
Andrew Collins
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2016

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

TAJEM­NICZE ARTE­FAKTY
Tadeusz Oszub­ski
Insty­tut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2016

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

JAK POKON­AŁEM STWARD­NIE­NIE ROZSIANE METODĄ EDGARA CAYCE. Także o choro­bie Parkin­sona
Dr Dud­ley Delany
Wydawnictwo AQUAR­IUS, Zakopane (brak roku wydania)

WYLECZ ŁUSZCZYCĘ METODĄ EDGARA CAYCE
Dr William McGre­gory
Wydawnictwo AQUAR­IUS, Zakopane (brak roku wydania)

PALMA CHRISTI. OLEJ, KTÓRY LECZY. Ter­apie Edgara Cayce. Sukcesy lekarzy w lecze­niu ole­jem rycynowym
Dr William A. McGarey, M. D.
Wydawnictwo AQUAR­IUS, Zakopane (brak roku wydania)

Czy­taj więcej…
0
0
0
s2sdefault

BERMUDZKI TRÓJKĄT ŚMIERCI
Hen­ryk Mąka

Bel­lona, Warszawa 2012

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.