„Z MROKU W NOWY RENE­SANS DUCHA — od prak­tyk religi­jnych neolitu przez okul­tysty­czne dzi­ała­nia SS po plan prze­jś­cia z kul­tury sta­gnacji do nowej duchowości (21.02.2018, godz. 17.30, Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Spotkanie z Robertem Gajdz­ińskim — „Era Kobiet i Prawda w XXI wieku”
(14.02.2018, Warszawa)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Przed nami czas walki o pokój, zaw­ierucha eko­nom­iczna oraz umac­ni­anie się władzy podtrzy­mu­jącej kurs konserwatywny.

Czy­taj artykuł z numeru 1/​2018

Możli­wości niebies­kich istot budzą zdu­mie­nie, niek­tóre z nich trudno sobie nawet wyobrazić. Jaki obraz aniołów wyła­nia się z Bib­lii, objaw­ień pry­wat­nych i dociekań teologów?

Frag­ment artykułu z numeru 2/​2018

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.